Personalutbildning -AAS-

Ansvarsfull alkoholservering med fokus på alkohollagen

›› Alkohollagen med fokus på personal

›› Kassa, kort och kontanthantering

›› Lär för en säkrare arbetsplats

›› Hantera myndigheterna

›› Kursmaterial, prov & diplom

Personalutbildning (AAS)

Ansvarsfull alkoholservering med fokus på alkohollagen

›› Alkohollagen med fokus på personal

›› Kassa, kort och kontanthantering

›› Lär för en säkrare arbetsplats

›› Hantera myndigheterna

›› Kursmaterial, prov & diplom

Personalutbildningen & Ansvarsfull alkoholservering

Idéen, och materialet, som skapar grunden för Ansvarsfull alkoholservering är ursprungligen framtagen av Folkhälsomyndigheten, tidigare FHI. Idag är det en självklarhet att samtlig personal på ett serveringsställe ska veta vilka rättigheter och skyldigheter de har. Det är idag få personer som i ung ålder påbörjar en anställning på ett serveringsställe och känner till att de kan drabbas av både böter och i värsta fall fängelse vid t ex olovlig dryckeshantering.
Att jobba med ansvarsfull alkoholservering innebär att man tänker på både gästernas och den egna säkerheten men också att öka trivseln på serveringsstället och skapa en bättre atmosfär. Just en god atmosfären är ett tydligt krav myndigheternas sida.

AAS i Alkohollagen

Det är så klart inte alla delar i alkohollagen vi tar upp i utbildningen. Flera av kapitlen i lagen berör främst tillståndshavaren och det kan kännas onödigt att personalen vet vad som gäller för t ex ett serveringstillstånd för catering när man är verksam på ett serveringsställe. Vi har varit noggranna när vi skapat utbildningen och utgångspunkten har varit verkligheten blandat med tillämplig lagtext med fokus på personalens uppgifter och ansvar.

Personalutbildningen lär ut för livet!

Utbildningen består av lärarledda filmer, där läraren förklarar begrepp och vägleder dig genom de olika kapitlen. Vi går i lugn takt igenom följande delar i den interaktiva utbildningen:
-Alkoholen och kroppen
-Alkohollagen och myndigheterna
-Narkotika och underåriga
-Kassa, kontanter och kort
Vi har komponerat en utbildning som varvar arbetet på serveringsstället med lagar och förordningar. På detta sätt kommer personen som går utbildningen kunna relatera informationen till serveringsstället och det blir lättare att ta till sig den nya informationen.
MartinServera, Sveriges största restauranggrossist, har valt Krogkunskap som leverantör av både utbildningar och handledning för serveringstillstånd. Ett bevis på att vi levererar rätt kunskap.

Personalutbildningen lär ut för livet!

Att jobba med ansvarsfull alkoholservering innebär att man tänker på både gästernas och den egna säkerheten men också att öka trivseln på serveringsstället och skapa en bättre atmosfär. Just en god atmosfären är ett tydligt krav myndigheternas sida.
Utbildningen består av lärarledda filmer, där läraren förklarar begrepp och vägleder dig genom de olika kapitlen. Vi går i lugn takt igenom följande delar i den interaktiva utbildningen:
-Alkoholen och kroppen
-Alkohollagen och myndigheterna
-Narkotika och underåriga
-Kassa, kontanter och kort
Vi har komponerat en utbildning som varvar arbetet på serveringsstället med lagar och förordningar. På detta sätt kommer personen som går utbildningen kunna relatera informationen till serveringsstället och det blir lättare att ta till sig den nya informationen.
MartinServera, Sveriges största restauranggrossist, har valt Krogkunskap som leverantör av både utbildningar och handledning för serveringstillstånd. Ett bevis på att vi levererar rätt kunskap.

Personalutbildning AAS (Ansvarsfull alkoholservering)

I Sveriges 3 största städer finns idag krav på en föreläsning för serveringsställen som har sena öppettider. Det finns en anledning till det.

Att försäkra sin restaurang och firmabil kan anses som självklart, men hur försäkrar man sig mot att personalen begår misstag och fel som riskerar serveringstillståndet?

Det finns bara ett enda svar på den frågan och det är utbildning.

Personalutbildningen och Alkohollagen

En personalutbildning är din försäkring för att personalen ska veta vad som gäller enligt lagen. De får också veta vilka straff som förekommer vid felaktig alkoholservering/hantering.

En personalutbildning går igenom de delar av lagen som berör personalen, men även delar av allmän karaktär som är viktiga t ex vad de ska göra när myndigheterna kommer, risker vid felaktig hantering av kassan samt vad som gäller kring serveringstider och serveringstillståndet.

Fördelarna med utbildad personal.

-Myndigheterna vill att du har utbildad personal
-Du får trognare personal, utbildad personal stannar ofta kvar längre
-Du minskar risken för problem avsevärt
-Investeringen är låg
-Du får diplomerad personal

De krögare som har beställt vår personalutbildning brukar, när vi frågar dem om förändringen, uttrycka det som att ”personalen jobbar helt annorlunda efter att de fått utbildningen”.

Personalutbildningens effekt på ekonomin

Du kommer märka att din ekonomi blir bättre också eftersom överservering kan undvikas och personalen kan styra dina gäster mot lättare drycker och även mat och på så sätt får ni behålla gästen som annars ska avvisas. Ni slipper också risken för böter och varningar, kostsamma för en verksamhet.

Det finns en uppenbar risk för säljstopp i din bar/restaurang om myndigheterna kommer och märker att många är på gränsen till överservering. Du och din personal kommer behöva stanna upp och diskutera vad som hänt med myndigheterna, något som resulterar i just ett stop i flödet och intäkterna.

Personal + utbildning = långsiktighet

Vill du ha kvar din restaurang och en dag kanske sälja eller expandera, så måste du ha arbetat med utbildad personal. Det är svårt att få långsiktighet om du ofta ligger på gränsen till vad lagen tillåter. Jobba säkert istället så kan du själv koppla av och behöver inte konstant övervaka verksamheten.

Känslan att för några timmar eller dagar kunna lämna sin verksamhet och lita på att personalen vet vad som gäller är oslagbar. Utbilda din personal och låt den ta med sitt kursintyg till serveringsstället. Frågar myndigheterna om personalen är utbildad så tar du fram pärmen.

Krogkunskap AB

Tjänstevillkor I Personuppgiftspolicy I Köpvillkor I Disclaimer I GDPR

ORG. NR 556829-8516 I BG. 5195-6662
Besöksadress: Tobaksspinnargatan 1, 117 36 STOCKHOLM

Ett ädelt uppdrag :)

Krogkunskap vill med sina utbildningar och föreläsningar skapa ett säkrare och trevligare klimat för både personal och gäster på Sveriges alla serveringsställen.

© KROGKUNSKAP AB  2017