Krogkunskaps föreläsningar

- Personal & ägare med fokus på serveringsstället

›› Möjligheter till frågestund

›› Fräscha upp kunskaperna

›› Kostnadseffektivt, då alla är samlade

›› Ger ny energi

›› Informativt på ett lättförståeligt sätt

Krogkunskaps föreläsningar

- Personal & ägare med fokus på serveringsstället

›› Möjligheter till frågestund

›› Fräscha upp kunskaperna

›› Kostnadseffektivt, då alla är samlade

›› Ger ny energi

›› Informativt på ett lättförståeligt sätt

Föreläsningar om er verksamhet!

Vi har en rad olika föreläsningar, allt från rena personalutbildningar till allmänna föreläsningar om alkohollagen där deltagarna ges möjlighet att ställa frågor och ta upp problem som de stött på. Föreläsningsformen lämpar sig bäst när man har en chans att samla all personal och övriga ansvariga personer under ett par timmar. Det kan vara innan ett arbetspass, eller på en dag då serveringsstället håller stängt.
Av våra kunder har vi fått mycket positiva reaktioner på föreläsningarna, och en gemensam åsikt verkar vara att personer som närvarat vid en föreläsning känner sig hörda på ett nytt sätt och jobbar också bättre, säkrare och effektivare efter avslutad föreläsning.
Det är svårt, för att inte säga omöjligt, för ägaren/ ägarna till ett serveringsställe att tänka på allt som personalen bör känna till. Man saknar i vissa fall kunskaper, eller så finns inte tiden.
Genom våra föreläsningar så kan ni som ägare till ett serveringsställe koppla av och låta oss göra jobbet. På ett informativt men också underhållande sätt, så den nya kunskapen lättare tas upp av deltagarna.

Var sker föreläsningarna?

Om det kan ske utan problem på serveringsstället så har vi inga problem med att komma ut till er, annars får man gemensamt diskutera bästa plats för föreläsningen. Vi på Krogkunskap har konferensrum i centrala Stockholm men om ni ska ha en kick-off eller uppstart så kanske det är ett gyllene tillfälle att kombinera med en föreläsning.
Börja med att slå oss en signal så berättar vi mer om möjligheterna!
Ring Krogkunskap på 010 - 49 49 220 eller ring Michael direkt på 0707 - 78 76 74

Varför personlig handledning?

Genom att beställa en personlig handledning kan du koncentrera dig på din verksamhet istället för att sortera, granska och hantera alla de dokument som ska skickas in och lägga tid på kontakt med kommunen.
Det är en mängd olika dokument som ska skickas in, och om du skickar in fel dokument, eller kanske för gamla handlingar, dröjer det ofta innan kommunen tar sig tid att kontakta dig för att upplysa om misstaget. Kommunen har en rad ärenden och övriga arbetsuppgifter, och du kan inte räkna med att få 100% av deras uppmärksamheten.
Att ansöka om serveringstillstånd är en process som tar allt ifrån ett par till flera månader. Vad som avgör tiden är:
- Belastningen på tillståndsenheten.
- Hur komplett din ansökan är.
Vi kan inte påverka tillståndsenhetens arbetsbelastning, men vi kan se till att din ansökan är komplett och att de dokument som efterfrågas blir korrekta. Det finns en rad fallgropar som vi känner till och kan hjälpa dig undvika. Dessutom ligger vi på kommunen och du slipper många av de väntetider som ett ärende innebär.
Vill du ha ytterligare information? Ring Michael på 0707-78 76 74

Ärendet

Konkret så tar vi ett telefon- eller personligt möte med dig. Vi kommer ställa en rad frågor till dig som du måste svara ärligt och rakt på. Därefter startar vi upp ansökan antingen elektroniskt eller via inskickade dokument. Det beror på hur din kommun valt att arbeta. Vi kommer begära en del handlingar från dig, som vi själva inte kommer åt. T ex F-skattsedel, ritning och dylikt.

Vi gör ansökan i ett antal steg, för att vinna tid. Sen håller vi kontinuerlig kontakt med den kommun som ärendet avser. Vi kommer hela tiden se till att väntetider blir så korta som möjligt och att du omedelbart kan få reda på statusen. Vi har kontakt med en stor mängd kommuner och genom vår erfarenhet vet vi också hur kommunen vill arbeta med ansökan. Värdefull information när man har ett ärende igång.

Handläggningstiden blir kortare eftersom vi vet alla fallgropar. Vi vet också hur resp dokument ska vara uppställt för att kommunen ska kunna behandla ärendet så snabbt som möjligt.

Har du en dom i belastningsregistret, eller har haft ekonomiska problem innebär inte detta att du automatiskt förlorar chansen till ett serveringstillstånd. Givet vilket brott du är dömd för, och hur lång tid som förflutit sedan händelsen, kan vi avgöra om du får igenom ansökan eller inte.
Ta kontakt med oss INNAN du tar tag i ärendet själv, eftersom du annars kan försvåra ansökningsprocessen.

Krogkunskap AB

Tjänstevillkor I Personuppgiftspolicy I Köpvillkor I Disclaimer I GDPR

ORG. NR 556829-8516 I BG. 5195-6662
Besöksadress: Tobaksspinnargatan 1, 117 36 STOCKHOLM

Ett ädelt uppdrag :)

Krogkunskap vill med sina utbildningar och föreläsningar skapa ett säkrare och trevligare klimat för både personal och gäster på Sveriges alla serveringsställen.

© KROGKUNSKAP AB  2017