Personlig handledning

- Vi tar hand om hela din ansökan om serveringstillstånd

›› Erfarenhet från 100-tals uppdrag

›› Vi gör hela jobbet åt dig

›› Snabbare serveringstillstånd

›› Många värdefulla tips

›› Personlig kontakt

Personlig handledning

- Vi tar hand om hela din ansökan om serveringstillstånd

›› Erfarenhet från 100-tals uppdrag

›› Vi gör hela jobbet åt dig

›› Snabbare serveringstillstånd

›› Många värdefulla tips

›› Personlig kontakt

UtvaldPartner.png

Varför personlig handledning?

Genom att beställa en personlig handledning kan du koncentrera dig på din verksamhet istället för att sortera, granska och hantera alla de dokument som ska skickas in och lägga tid på kontakt med kommunen.
Det är en mängd olika dokument som ska skickas in, och om du skickar in fel dokument, eller kanske för gamla handlingar, dröjer det ofta innan kommunen tar sig tid att kontakta dig för att upplysa om misstaget. Kommunen har en rad ärenden och övriga arbetsuppgifter, och du kan inte räkna med att få 100% av deras uppmärksamheten.

Ansökan om Serveringstillstånd

Att ansöka om serveringstillstånd är en process som tar allt ifrån ett par till flera månader. Vad som avgör tiden är:
- Belastningen på tillståndsenheten.
- Hur komplett din ansökan är.
Vi kan inte påverka tillståndsenhetens arbetsbelastning, men vi kan se till att din ansökan är komplett och att de dokument som efterfrågas blir korrekta. Det finns en rad fallgropar som vi känner till och kan hjälpa dig undvika. Dessutom ligger vi på kommunen och du slipper många av de väntetider som ett ärende innebär.
Vill du ha ytterligare information? Ring Michael på 0707-78 76 74

Varför personlig handledning?

Genom att beställa en personlig handledning kan du koncentrera dig på din verksamhet istället för att sortera, granska och hantera alla de dokument som ska skickas in och lägga tid på kontakt med kommunen.
Det är en mängd olika dokument som ska skickas in, och om du skickar in fel dokument, eller kanske för gamla handlingar, dröjer det ofta innan kommunen tar sig tid att kontakta dig för att upplysa om misstaget. Kommunen har en rad ärenden och övriga arbetsuppgifter, och du kan inte räkna med att få 100% av deras uppmärksamheten.
Att ansöka om serveringstillstånd är en process som tar allt ifrån ett par till flera månader. Vad som avgör tiden är:
- Belastningen på tillståndsenheten.
- Hur komplett din ansökan är.
Vi kan inte påverka tillståndsenhetens arbetsbelastning, men vi kan se till att din ansökan är komplett och att de dokument som efterfrågas blir korrekta. Det finns en rad fallgropar som vi känner till och kan hjälpa dig undvika. Dessutom ligger vi på kommunen och du slipper många av de väntetider som ett ärende innebär.
Vill du ha ytterligare information? Ring Michael på 0707-78 76 74

Ärendet

Konkret så tar vi ett telefon- eller personligt möte med dig. Vi kommer ställa en rad frågor till dig som du måste svara ärligt och rakt på. Därefter startar vi upp ansökan antingen elektroniskt eller via inskickade dokument. Det beror på hur din kommun valt att arbeta. Vi kommer begära en del handlingar från dig, som vi själva inte kommer åt. T ex F-skattsedel, ritning och dylikt.

Vi gör ansökan i ett antal steg, för att vinna tid. Sen håller vi kontinuerlig kontakt med den kommun som ärendet avser. Vi kommer hela tiden se till att väntetider blir så korta som möjligt och att du omedelbart kan få reda på statusen. Vi har kontakt med en stor mängd kommuner och genom vår erfarenhet vet vi också hur kommunen vill arbeta med ansökan. Värdefull information när man har ett ärende igång.

Handläggningstiden blir kortare eftersom vi vet alla fallgropar. Vi vet också hur resp dokument ska vara uppställt för att kommunen ska kunna behandla ärendet så snabbt som möjligt.

Har du en dom i belastningsregistret, eller har haft ekonomiska problem innebär inte detta att du automatiskt förlorar chansen till ett serveringstillstånd. Givet vilket brott du är dömd för, och hur lång tid som förflutit sedan händelsen, kan vi avgöra om du får igenom ansökan eller inte.
Ta kontakt med oss INNAN du tar tag i ärendet själv, eftersom du annars kan försvåra ansökningsprocessen.

Krogkunskap AB

Tjänstevillkor I Personuppgiftspolicy I Köpvillkor I Disclaimer I GDPR

ORG. NR 556829-8516 I BG. 5195-6662
Besöksadress: Tobaksspinnargatan 1, 117 36 STOCKHOLM

Ett ädelt uppdrag :)

Krogkunskap vill med sina utbildningar och föreläsningar skapa ett säkrare och trevligare klimat för både personal och gäster på Sveriges alla serveringsställen.

© KROGKUNSKAP AB  2017